A családállítás filozófiájáról

Bert Hellinger pszichoterapeuta a nyolcvanas évek második felében kezdte el a családfelállítás módszerének a kidolgozását. A pszichoanalízis, a hipnózis, a tranzakció analízis, és a családterápia módszereit saját eseteinek alapos tanulmányozásával és megfigyeléseivel ötvözve túllépett a hagyományos nyugati pszichológia megszokott fogalmi keretein, és új módszerével rövid időn belül igen látványos sikereket ért el. Világszerte futótűzként terjedt el a szisztemikus-fenomenologikus rendszerterápia, közismertebb nevén a Hellinger-féle családállítás módszere.
Bert Hellinger fedezte fel, hogy létezik egy közös családi lélek, egy olyan családi energiamező, amely meghatározóan irányítja az egyes emberek életét.
A családi lélekben /mezőben szigorú törvények uralkodnak. Ha megsérülnek, az generációkon keresztül negatív hatással van a családtagokra. A családi lélek megkezdi a kiegyenlítést, a jóvátételt. Működésbe lép a rendszer-lelkiismeret, például úgy, hogy a gyerek kezd el érthető ok nélkül rosszul élni, vagy valamilyen testi-lelki tünetet mutatni. Mivel az okok ilyenkor nem a saját élettörténetben vannak, mindaddig eredménytelenek maradhatnak a testi és lelki kezelések, amíg a rejtett dinamika napvilágra nem kerül és fel nem oldódik.

Nehéz sorshelyzeteink, problémáink tudatalattinkban rejtező gyökerei tehát a családunk történetéből olvashatóak ki a módszer segítségével.

A Hellinger által megfogalmazott törvényszerűségek azonban nem csak a családokra, hanem minden kisebb-nagyobb csoportokra, rendszerekre és szervezetekre is érvényesek. Ezekben a rendszerekben is ugyanúgy, vagy hasonló módon lehet a módszert alkalmazni,- ezeket rendszerállításoknak hívjuk. Ilyen csoportot alkotnak pl.egy lakóközösség, egy szerelmi háromszög, iskolai,-munkahelyi közösségek, de még egy baleset részesei is, akik közül van, aki életben marad, van, aki megnyomorodik, és van, aki meghal. Hellinger és munkatársainak megfigyelése szerint mindegyik esetben létrejön a jobb híján közös léleknek nevezett rejtett összeköttetés, egy hálózat.
A munkahelyi és egyéb szervezetekben végzett ilyen munka a szervezetállítás nevet kapta.

A módszer számos terápia-rezisztens esetben hozott gyors és látványos javulást. A családfelállítást követő egy éven belül a résztvevők 78 %-ának életében markáns pozitív változás állt be, további 14 %-uknak javult az állapota. Megszűntek az addig, a saját élettörténet alapján érthetetlen depressziók, teljesítménybeli és kapcsolati kudarcsorozatok, öngyilkossági hajlamok és amennyiben még nem alakult ki a gyógyíthatatlan irreverzibilis változás, a testi betegségek is javultak, meggyógyultak. A maradék 8 % esetében a családfelállítás hatástalan maradt, ami nagyon jó arány a többi pszichoterápiás módszert alapul véve.

Betekintés a módszer filozófiai hátterébe:

Fenomenológiai megközelítés: csak akkor lehet átadni magunkat a teljességnek,és kibírni azt, ha eleinte figyelmen kívül hagyjuk a részleteket. Így a kifelé irányuló mozgás közben megállunk és kissé visszahúzódunk, míg el nem érjük az ürességet, mely be tudja fogadni a sokrétűséget és a gazdagságot.

Fenomenológiai pszichoterápia: Az ember kiteszi magát a jelenségeknek és azok összefüggéseinek anélkül, h beavatkozna. El kell felejteni pl. minden eddigi tudásunkat és tapasztalatunkat, összpontosítunk és várunk, míg az összefüggésben szinte magától megmutatkozik az eredmény vagy egy megoldás, amit nem lehet előre tudni. Ez a felismerés más mélységekből jön és ajándékba kapjuk. Ezt a sajátságos mozgást nem tartom kézben, ilyenkor egy másik erő hordoz, melynek része vagyok, ez az erő a Lélek. Ez a módszer mindig olyan, mint ha sötétben tapogatóznánk, de együtt rezegve azzal, ami megmutatkozik, ahonnan az impulzusok jönnek, és az az erő, ami továbbvisz.

A REND sohasem szabály, vagy törvényszerűség, a rend az érzékelhető valóság, épp ezért nem is lehet megválogatni, mert magától működik. A szeretet a rend egy része. Sokan úgy gondolják, hogy szeretettel túl lehet emelkedni a renden. Ez nem lehetséges. A szeretetnek meg kell hajolnia a rend előtt, hogy kibontakozhasson. Az a rend, amiről itt szó
van, nincs kiszolgáltatva az önkényeskedésnek. Ezek a rendek titokzatosak. Nem lehet teljes mértékben megragadni őket, csak figyelni lehet a működésüket. Mindig másként hatnak, mindig új módon működnek.

Rend az összhangban: A renden nem gondolkodni kell, úgy is felszínre kerül, napfényre kerül a maga teljességében. Lépésről- lépésre. Hogy a dolgok rendbejönnek, összhangban vannak vmivel., ami hordozza őket, ez a
REND. De az, hogy ez mi, sosem válik egyértelművé, mindig csak megközelítőleg tudjuk megérteni.

A családnak közös lelke, közös lelkiismerete van. ELSŐ ALAPSZABÁLY: Mindenkinek, akár élő, akár holt, ugyanúgy joga van az odatartozásra.

Ha bármi okból,- csirkefogó, alkoholista, házasságon kívüli, stb...,- kirekesztik, akkor a családlélek megpróbálja létrehozni az egyensúlyt,ez a MÁSODIK ALAPSZABÁLY.

A megtagadott odatartozását a rendszer kiegyenlíti, a kirekesztett és egy később született között összeköttetést teremt, utóbbi képviseli a kirekesztettet. HARMADIK ALAPSZABÁLY: Akik korábban születtek, előrébb álljanak a
rangsorban, mint a később születettek!

A családlélek és a család lelkiismeret mindenek előtt az előbb születettek jogaira ügyel, és a kiegyenlítéshez feláldozza a később születettet. Ha tiszteletben tartjuk az előző generációk jogait, akkor a később születettek szabadok lesznek.

A SZERETET RENDJE SZÜLŐK ÉS GYERMEKEK KÖZÖTT:

A gyermek a szülőktől kapja az életet és szeretettel fogadja el a szüleit, valamint a tőlük kapott életet.
Ez a rend. Bármilyenek is legyenek, bármit tegyenek is a szülők...
A szülők iránti tisztelet úgy fejezhető ki, ha a saját sorsukra bízzuk
őket, - ebben az esetben a gyermek szabad. A szülők iránti tisztelet
továbbá, ha hagyom rendben menni a dolgaimat és ha jól érzem magam,
egészséges vagyok. Akkor nem lesz rá szükség, hogy a szülőknek rossz
legyen a lelkiismerete.

A KEZDETI REND:

ha nem ismerik el a kezdeti rendet, pl. a testvérek sorrendjét, az
zavarokhoz vezethet pl. munkahelyi hierarchiában is...
Ha egy gyermek az őt megillető helyet foglalja el, rendben levőnek érez
mindent. Nem érzi magát kisebbnek vagy nagyobbnak, épp a megfelelő
helyen érzi magát.

MÁGIKUS SZERETET: ( amiből ered a probléma...)

Az őseredeti síkon a gyermek szeretete így fogalmazható meg:- " A
szeretet azt jelenti, hogy olyan leszek, mint Te!"
- " Megteszem Érted!"
- " Csak a szenvedésen és a halálon keresztül lehet megmenteni másokat!"
Az OLDÁS SORÁN ugyanez a szeretet működik, de már nem vak. Túlemelkedik
a mágikus síkon, mindent tekintetbe vesz.
A szeretet itt azt jelenti:- "Mindenki maradhat, mindenkinek joga van az
odatartozásra!" és - " Minden rendbejön, mert az előbb
születettek és a halottak megkapják az őket megillető tiszteletet."

GYÓGYULÁS:

mindig azzal kezdődik, hogy méltányolom azokat, akik ellen vétettem,
vagy akiket kirekesztettem az életemből, bár odatartoznának. Amint
megadom nekik a tiszteletet, mely megilleti őket, ismét helyreáll az
egyensúly és kibontakozhat a jó.

A CSALÁDÁLLÍTÓTÓL ELVÁRT:

Az összhang (egy család rendszerével) akkor sikerül, ha a családállító 
lemond minden személyes szándékáról, nem akar gyógyítani, nem akar
megváltoztatni egy sorsot.
Szándék és félelem nélkül elismeri azt, ami egy adott pillanatban
felszínre kerül és megtörténik.
A családállítónak mindig belsőleg meg kell tisztulnia a hatalomvágytól és a
szándékoktól. Ez nagyon alázatos folyamat. De amint átadja magát neki,
felismeri, merre vezeti a folyamat,- egyszerre villámcsapásszerűen
megjelenik, és látja a megoldást, vagy a kiutat.
Csakis annyi lehet a szándék, hogy összhangba hozzunk valamit!

NÉZZÜNK NÉHÁNY DINAMIKÁT, AMI A TUDATTALANBAN MŰKÖDIK, S A CSALÁDOKBAN SÚLYOS BETEGSÉGHEZ, BALESETHEZ, ÖNGYILKOSSÁGHOZ VEZETHET:

1., " KÖVETLEK". Ha az anya vagy az apa korán meghalt, a gyermek késztetést érez, hogy kövesse őt a halálba, és osztozzon a sorsában.
Ilyenkor azt mondja: " Követlek a halálba!"
Az, aki menni akar, nem néz a többiek szemébe. -amint a szemükbe nézne, már nem tudná kimondani, hogy " Követlek!". Mert amint a másik szemébe nézne, láthatná, hogy ő nem akarja ezt...
Oldás: Egymás szemébe néznek, a bűnhődő mondja: " Melléd fekszem, és vállalom a sorsodat!"
Akitől átvállalnak, mondja: " Ez az én sorsom, és egyedül viselem! Részemről szabad vagy!"

2., Amikor egy ilyen gyermek felnő, neki is gyermekei születnek, és az
egyik gyermek vagy a gyermekek észreveszik, hogy az anya vagy az apa
követni akar vkit. a halálba, ekkor ezt mondják:
" INKÁBB ÉN, MINT TE, MAJD ÉN MEGTESZEM HELYETTED!"
Oldás: Egymás szemébe néznek, bűnhődő: " Inkább én, mint Te!
Megteszem helyetted!"
másik: " Nem!"

3., A vétekért való bűnhődés. Vagy a sajátunkért, vagy vállalva vki.
másét, pl. a szülőét.
A bűnhődés mögött az az elképzelés áll, hogy a saját szenvedésünkkel megválthatjuk más szenvedését, vagy a saját szenvedésemmel, halálommal fizetek, hogy kiegyenlítsek vmit.
Aki bűnhődni "akar", az behunyja a szemeit, nem néz rá arra a személyre, akinek adósa lett. Ha ránézne, nem tudná ezt kimondani, hogy: " Bűnhődésképpen én is meghalok!" Amint ránézek arra, akinek adósa lettem, már nem mondhatom ezt, ilyenkor a kiegyenlítésnek egy másik, egy magasabb síkon kell megtörténnie. Erre a magasabb szintre akkor jutok el, ha elismerem, hogy vétkeztem, vagy hogy olyan előnyökhöz jutottam, aminek más fizette meg az árát. Ekkor az adósságból és a bűntudatból fakadó erőt vmi. jóra fordítom,
amiből mások is részesülnek.
Oldás: Amikor ténylegesen vétett vki., ezt mondhatja az áldozatának
a szemébe nézve: " Viselem ezt a vétket, amely sohasem szűnik meg, és az
erőből, amely ebből a vétekből fakad, vmi. jót teszek a Te emlékedre, a
Te tiszteletedre."
Bűnhődés, ha vki. nem tudja elfogadni a szüleit: pl. rákos betegnél, aki magában azt mondja az anyjának vagy az apjának:
" Inkább meghalok, mintsem, hogy tiszteljelek..."
Ők emelt fővel állnak,nem tudnak meghajolni. A betegség a bűnhődés a tisztelet megtagadásáért.
Ez a dinamika sokszor a kóros elhízásnál is.
Ahelyett, hogy helyet adnánk a lelkünkben egy személynek,akit elutasítunk vagy megtagadunk, inkább eszünk vmit.
A családban a szeretetünkkel akarunk megmenteni vagy magunkhoz kötni vkit...
Az ember ezeket a lelki folyamatokat nem negatívan éli meg.

4., A betegségen keresztül sokszor olyasmi is jelentkezik, amit a beteg
nem akar elfogadni. / személy, vétek, határ, teste, lelke, feladat, út
amelyen járnia kell, esély, lehetőség.../ A betegség fordulatot
kényszerít ki.

FONTOS HANGSÚLYOZNOM, hogy a családállítással NEM "HIBÁS" FELMENŐ KERESÉSE TÖRTÉNIK, hanem a családi rendszerben feltárható okok egyben a megoldások! Továbbá a családállítással nem lehet " vmit betölteni" vagy "kivenni belőlünk", adott képességek elsajátítása komoly és hosszabban trató munka eredménye lehet csupán!! A személyiségfejlesztés egy új szakma Magyarországon, a Személyiségfejlesztő Akadémián képezzük a jövő személyiségfejlesztő szakembereit!

 

www.szemelyisegfejlesztoakademia.hu

 

Érdemes utánaolvasni továbbá : Dr. Ruppert Shaldrake Morphogenetikus Mező elméletének,
C.G.Jung személyiség elméleteinek, a tudattalan világáról írt tanulmányainak.